Структури

Ми можемо об'єднувати змінні різних простих типів в групи, тим самим створюючи власний тип, що складається з набору простих. Такий, призначений для користувача, тип носить назву структури.

Ми можемо об'єднувати змінні різних простих типів в групи, тим самим створюючи власний тип, що складається з набору простих. Такий, призначений для користувача, тип носить назву структури.

Нижче приведений приклад визначення структури.

public struct Book {
  public string title; 
  public string author; 
  public decimal price; 
}

У прикладі, наведеному вище, визначається новий тип даних, який називається Book, цей тип містить три елементи, що представляють з себе змінні елементарних типів. Перші два елементи є рядковими змінними і призначені для зберігання назви книги та прізвища (а також імені чи ініціалів) автора, а третій елемент є змінною типу decimal для зберігання ціни.

Оголошення структури дуже схоже на оголошення еnum, але елементами структури можуть бути змінні будь-яких типів, крім того, елементи структури не можуть бути константами.
Розглянемо, яким чином ведеться робота з типом Book. Нижче наведено приклад, що демонструє, яким чином визначається змінна структурного типу, ініціалізується і використовується.

using System;
class StructTest
{
  static void Main()
  {
    Book book;
    book.title = Console.ReadLine();
    book.author = Console.ReadLine();
    book.price = 240;
    Console.WriteLine("We have book {0} written by {1}", book.title, book.author);
    Console.WriteLine("This book cost: {0}", book.price);
  }
}

 

Add comment

Loading